Niếp môn: Tâm kì như họa. – Văn Án


Tâm kì như họa.

( Niếp môn )

Edit: PHONG VĂN

Beta: MAG

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Hiện đại, quan to chức lớn, nhà giàu, phong cách chính kịch.

Nam chính: Sâu không lường được

Nữ chính: Thành thục

Nhân vật: Niếp Ngân, Niếp Tích (em sinh đôi Niếp Ngân) , Lãnh Tang Thanh.

·         Tình trạng bản gốc: Đang viết

·         Bản edit: Lết theo. =))

                                                                                                           

Tiếp tục đọc