That perfect someone – Chương 5


Rất xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình đã bỏ bê dịch truyện. Bây giờ mình không còn bận như hồi cuối năm nữa, nên tiến độ sẽ là 4-5 post/ 1 tuần nha ( bao gồm cả những truyện Tây khác). Mình sẽ cố gắng dịch đều, không để mọi người phải chờ đợi !

Dịch : Noly

Chương 5

Continue reading