Đại Hoàn Dư: Cho Ta Khuynh Thất Giang Sơn – Văn Án


UPDATE VĂN ÁN MỚI NGÀY 22/11/2011

Edit: PHONG VĂN

Beta: MAG

Translate từ tiếng Anh: QLY (ta cùi bắp nên đành nhờ anh 2 Google dịch từ tiếng trng ra tiếng anh mới có văn án hoàn hảo này) =]]

Tác Giả: Ân Tầm

Thể loại: Đấu tranh cung đình.

Bối cảnh: Trong lịch sử hư cấu.

Nam chính: Phóng đãng không kềm chế được.

Nữ chính: Mị hoặc

Nhân vật: Hách Liên Ngự Thuấn, Sở Lăng Thường.

·         Tình trạng bản gốc: Tác giả đang viết.

·         Bản edit: Chầm chậm theo

Tiếp tục đọc

Niếp môn: Tâm kì như họa. – Văn Án


Tâm kì như họa.

( Niếp môn )

Edit: PHONG VĂN

Beta: MAG

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Hiện đại, quan to chức lớn, nhà giàu, phong cách chính kịch.

Nam chính: Sâu không lường được

Nữ chính: Thành thục

Nhân vật: Niếp Ngân, Niếp Tích (em sinh đôi Niếp Ngân) , Lãnh Tang Thanh.

·         Tình trạng bản gốc: Đang viết

·         Bản edit: Lết theo. =))

                                                                                                           

Tiếp tục đọc