The gift – Chương 15-2 ( Hết chương 15)


Translate : Noly

Cả Nathan và Caine đều rất nhanh chạy sộc ra ngoài cửa. “ Chắc chắn là Winston sẽ không dám động vào vợ và con gái của ông ta đâu,” Ngài Richards lẩm bẩm khi ông ta chạy đuổi theo sau. “ Cậu đang nghĩ về nơi Sara đi đến đúng không Charles,” ông ta hét lại phía sau lưng, “ hãy mang xe ngựa đến đây ngay.”

Tiếp tục đọc