THÔNG BÁO


Nhóm Quinn, lephngoc, mkhoi, Mag, Noly, Qly xin thông báo:

1/Sau khi bàn bạc và thống nhất ý kiến với nhau, cả nhóm đã quyết định sẽ gộp 4 blog hiện nay là:

– quinnchen.wordpress.com

– mottruyen.wordpress.com

– trangnhungtk.wordpress.com

– nolycat.wordpress.com

lại với nhau thành 1 blog mới: ngontinh.wordpress.com. Các blog hiện giờ sẽ đóng cửa một thời gian để chuyển dữ liệu về chung một nhà mới.

2/Sau khi tổng hợp ý kiến của mọi người về vấn đề thu phí, cả nhóm đã tìm hiểu thực tế về việc lập web, cách thức thu phí, chuyển tiền, nhóm cảm thấy bất tiện cho mọi người và quá thiên nặng về hình thức kinh doanh, do trong đó có nhiều em vẫn còn là học sinh-sinh viên nên tài chính còn hạn chế. Nên cả nhóm quyết định sẽ chuyển sang hình thức quyên góp (có nghĩa là: độc giả sẽ góp của, còn nhóm góp công), mức chuyển mỗi lần có thể tối thiểu là 50.000 đồng tùy thuộc khả năng tài chính của mỗi người mà quyên góp chứ nhóm không ép buộc. Khoản tiền mọi người đóng góp sẽ dành để mua truyện vip (mua theo số lượng chữ của từng truyện).

Vì một bên góp của – một bên góp công, và nhóm không dùng số tiền trên cho mục đích cá nhân, nhóm cũng có cuộc sống thực nên chắc chắn sẽ có những lúc bận bịu, không thể giữ được tiến độ post truyện đều đặn thì mong mọi người thông cảm và không than phiền.

3/Chi tiết cách thức đóng góp, số tài khoản trong nước và nước ngoài, địa chỉ email của blog sẽ thông báo khi mở blog mới.

Hai ngày sau, kể từ khi thông báo này được post lên, 4 blog trên sẽ bị khóa lại. Mong mọi người tranh thủ đọc những truyện mình chưa kịp đọc.